• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Etüt - Proje

RoyalCert Enerji, endüstriyel tesislerin ve ticari binaların enerji tüketimlerini optimize etmek ve enerji yoğunluklarını düşürmek amacı ile etüt çalışmaları gerçekleştirmektedir. Enerji üretim birimleri, enerji dağıtım hatları, proses kontrolü, aydınlatma gibi farklı enerji tüketim noktaları, bu kapsamda ayrıntılı olarak incelenmektedir. Alanında uzman mühendis ekibi ile gerçekleştirilen çalışmalar, ölçüm ekipmanları ile alınan veriler analiz edilerek, mevcut enerji potansiyelleri ve düzeltme/iyileştirme önerileri ortaya konmaktadır. Böylelikle tesislerin enerji tüketimleri en ince ayrıntısına kadar eksiksiz olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası standartlara uygun olarak hazırladığı raporlar ile, işletmelere enerji potansiyelleri konusunda detaylı bilgi verilmekte ve bu potansiyellere uygun projeler için iyileştirme çalışmaları sunulmaktadır.


Sanayi Tesislerinde;

 • Yıllık enerji tüketimi 1000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde enerji yönetici atanması,
 • 50000 TEP ve üzeri olan işletmelerde, enerji yöneticisinin sorumluluğunda enerji yönetim birimi oluşturması gerekmektedir.
 • Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan ve yıllık enerji tüketimi 1000 TEP'in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere OSB'lerde enerji yönetim birimi oluşturulması,
 • 00 MW ve üzerinde kurulu güce sahip elektrik üretim santrallerinde enerji yöneticisi atanması zorunludur.

Ticari ve Hizmet Binalarında;

 • Toplam inşaat alanı en az 20000 m2 veya yıllık tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda enerji yönetici atanması veya enerji yöneticilerinden hizmet alınması
 • Toplam inşaat alanı en az 10000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binalarında enerji yöneticisi atanması veya enerji yöneticilerinden hizmet alınması zorunludur.

Etüt çalışması sırasında, tesiste rutin işleyişe engel olmadan, işletmede gerçekleşecek ölçüm ve analizlerde, hangi ölçüm noktalarında ne kadar süre ile çalışmalar yapılacağı tespit edilir ve yönetim bilgilendirilir.

Tesis veya binanın, enerji giderlerini oluşturan sadece makine ve ekipman değildir. Enerji yönetim biçimi ve personel enerji bilinç düzeyi bu açıdan değerlendirilir.

Tesis veya binanın enerji harcayan ekipmanlarında görevli uzman ekibimiz belirli periyotlarla kalibre edilmiş ve sertifikalı ölçüm cihazları ile etüt ölçümlerini gerçekleştirir.

Ölçümler sonucunda, mevcut durumda enerji tüketen ekipmanların performansları değerlendirilir, fabrika etiket değerleri ile karşılaştırılır. Verimlilik hesapları raporlandırılır.

Enerji tüketen ekipmanlar, enerji tüketim kalemlerine göre sınıflandırılarak mevcut durum analizinde elde edilen veriler ile değerlendirmesi yapılır.

Ölçüm sonuçlarında enerji tüketiminin azaltılmasını ve,veya üretimi iyileştirilmesini sağlayan verimlilik arttırıcı proje çalışmaları yapılarak yönetim ile paylaşılır.

Paylaşılan verimlilik arttırıcı projelerde enerji tüketimini minimum seviyelere düşürecek öneriler önceliklendirilerek uygun çalışma için ilk yatırım maliyeti, yatırımın sağlayacağı tasarruf ile geri ödeme süreleri değerlendirilir.

Tüm ölçüm , değerlendirme , projelendirme çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Daire Başkanlığı'nın belirlemiş olduğu rapor formatına uygun hazırlanarak yönetime arz edilir.

ÖN ETÜT

Mevcut durum analizi öncesi işletme/binanın bulunduğu arazi, iklim şartları, dış etkenler ve hizmet verme amacına göre değerlendirilerek en fazla enerji tüketiminin olabileceği kalemler yaklaşım metodu ile tayin edilir.

DETAYLI ETÜT

Ön etüt çalışmalarında değerlendirmeler de göz önünde bulundurularak, mevcut durum analizi yapılarak detaylı enerji etüt çalışmaları yapılır. Bu çalışmalar detaylı işlem adımlarını içerir ve sonuç olarak nitelikli ver gerçekçi verileri sunar.

Tesisi veya binanın tanınması açısından büyük önem taşır. Ön etüt çalışmasında yüzeysel değerlendirilen tüketim noktaları kapsamlı incelenir.


TİCARİ VE HİZMET BİNALARINDA ETÜT

 • Enerji tüketimi ve maliyetlerin incelenmesi ve analizi
 • Bina yapısının ve yapı bileşenlerinin incelenmesi
 • Isı yalıtım sisteminin incelenmesi
 • Isıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin incelenmesi
 • Sıcak su sisteminin incelenmesi
 • Aydınlatma sisteminin incelenmesi
 • Elektrik motorları, elektrikli cihazlar ve ofis ekipmanlarının incelenmesi
 • Bina otomasyon sistemleri incelemesi

SANAYİ TESİSLERİNDE ETÜT

 • Enerji tüketimi ve maliyetlerin incelenmesi ve analizi,
 • Yakma Sistemlerinde yanma kontrolü, yakıtın verimli yakılması,
 • Kazanlarda Enerji Verimliliği,
 • Buhar Sistemlerinde Enerji Verimliliği,
 • Endüstriyel Fırınlarda Enerji Verimliliği,
 • Atık Isı Geri Kazanımı,
 • Isıtma, Soğutma, İklimlendirme Sistemlerinde En yüksek Verimin Elde Edilmesi,
 • Basınçlı Hava Sistemlerinde Enerji Verimliliği,
 • Sıcak ve Soğuk Dağıtım Hatlarının Yalıtımı,
 • Elektrik Tüketiminde Kayıpların Önlenmesi,
 • Yüksek Verimli Motorların kullanımı,
 • Reaktif Güç Kompanzasyonu,
 • Aydınlatma Verimli Armatürlerin Kullanımı,
 • Enerji Ölçme ve İzleme,
 • Otomatik Kontrol uygulamaları,
 • Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamaları.