• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Yeşil Bina Danışmanlığı

Yeşil Bina, yapının arazi seçim sürecinden başlayarak yaşam döngüsü çerçevesinde değerlendirilip tasarlandığı, bulunduğu iklime özgü şartlara uygun, enerji ihtiyacında tasarrufu ve yenilenebilir kaynaklara yönelmiş, çevresel etkileri düşük malzemelerin seçildiği, su verimliliği sağlayan çevreci, ekonomik, sağlıklı ve bunu sürdürülebilir kılan binalardır.


RoyalCert Enerji, inşaat projelerinin

 • LEED (Leadership in Energy & Environment Design),
 • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Methodology),
 • IWBI (Internation WELL Building Institute),
 • EDGE (Exellence in Design For Greater Efficiencies),
 • ENVISION
 • Yeşil Yıldız gibi uluslararası ve yerel yeşil bina sertifikalarına uygun nitelikte tasarlanması ve inşa edilmesi için arazi seçiminden başlayarak, bina kabuğunun tasarlanması, verimli ısıtma / soğutma sistemlerinin tasarımı ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kullanımı, etkin su yönetimi, aydınlatma, elektrik, peyzaj, inşaat yönetimi, malzeme seçimi, iç hava kalitesi gibi bina sürdürülebilirlik parametreleri konularında sonuç odaklı ve yenilikçi çözümler sunar.
 • Arazi ve Bina Analizi
 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
 • Sertifikasyonlara Hazırlık
 • Yapılabilirlik ve Maliyet Analizi
 • Yenilikçi ve İlham Veren Sürüdürlebilir Tasarım
 • Mimarlık, Mühendislik ve İzinler
 • İnşaat Yönetimi ve Dokümantasyon
 • Permakültür Sistemleri Entegrasyonu
 • Bina Kabuğu İyileştirmeleri
 • Elektrik ve Aydınlatma Sistemi Tadilatları
 • Enerji Modellemesi, Devreye Alma/Görüntüleme
 • Yenilenebilir Enerji Sistemleri
 • Yağmur Suyu Toplama
 • Gri Su Sistemleri
 • Sıhhi Tesisat Güçlendirmeleri
 • Peyzaj İçin Suyun Akılcı Kullanımı
 • Geleneksel HVAC Güçlendirmeleri
 • Doğal Havalandırma Sistemleri
 • Kirliliği Önleme Programları
 • Akustik ve Konfor Kontrolü
 • Sürdürülebilir Malzeme Seçimi
 • Toksik Olmayan İç Yüzeyler
 • Yeşil Yapım ve İmha Yönetimi
 • Sıfır Atık Yönetimi Planlaması
 • Yenilebilir Organik Bahçe
 • Sürdürülebilir Peyzaj
 • Ekosistem ve Habitat Restorasyonu
 • Yerinde Kompostlama Sistemleri
 • Bisiklet Alanları
 • Alternatif Araç İstasyonları
 • Doğaya ve Forma Erişim
 • Sanat Sergileri ve Toplum Buluşma Alanı

Yeşil Bina Olumlu Etkileri

 • İnşaat sırasındaki kirliliğin azaltılması
 • Ulaşımdan kaynaklanan CO2'nin azaltılması
 • Isı adası etkisinin azaltılması
 • Işık kirliliği oluşturmaması
 • Atık çıkışının yönetilmesi
 • Yeşil alanların artırılması
 • Enerji tüketiminin düşmesi
 • Su tüketiminin düşmesi (Bina içinde ve peyzaj alanlarında)
 • Yağmur suyu, gri su ve yoğuşma sularının fizibilite çalışmasına göre geri dönüştürülmesi
 • Gün ışığı ve manzaradan maksimum oranda yararlanılması
 • İç hava kalitesi ve miktarının iyileştirilmesi
 • Bina kullanıcılarının veriminin artması
 • Düşük emisyonlu malzeme kullanımı