• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Isı Yalıtım Danışmanlığı

Binalarda yalıtım çalışmaları, ısınma konforu ve enerji verimliliği için yapılmaktadır.

2008 yılında yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni binalara çeşitli zorunluluklar getirilmiştir. Bu kapsamda yeni yapılan binalar, TS-825 standardında ve hesaplarında yalıtım yapmakla yükümlüdür.

Yanlış yapılan yalıtım uygulamaları iki türlü maddi kayıplara yol açabilir;

 • Eksik yalıtım uygulaması ile konforun sağlanamaması, fazla enerji tüketmeye devam edilmesi ve yetersiz yalıtım maliyeti,
 • İhtiyacın üstünde yapılan yalıtım uygulaması ile gereksiz yalıtım maliyeti.

 • Binanızın yalıtıma ihtiyacı var mı?
 • Isı kayıpları binanızın hangi noktalarında gerçekleşiyor?
 • Pencerelerden ısı kaybı gerçekleşiyor mu?
 • Kazanlarınız verimli çalışıyor mu?
 • Isıtma tesisatınızda enerji kayıpları var mı?
 • Yalıtım yaptırmanız durumunda ne kadar tasarruf sağlayacaksınız?
 • Seçmeniz gereken yalıtım malzemesi ve kalınlığı nedir?
 • Yalıtım uygulaması maliyeti nedir?
 • Yalıtım uygulaması kendisini ne kadar sürede amorti edecek?
 • Binanızın mevcut enerji sınıfı nedir?
 • Yalıtım yaptırdığınızda enerji sınıfı ne olacak?

Yanlış Yalıtım Uygulamaları İle Paranızı Çöpe Atmayın!

Bina yalıtımı konusunda tarafsız bir gözle ve profesyonelce yaklaşarak binanız için en doğru yalıtımın belirlenmesi için danışmanlık hizmeti vermektedir. Yalıtım danışmanlık hizmetimiz aşağıdaki çalışmalardan oluşmaktadır.

Isı köprüsü oluşma ihtimali olan bina kabuğu, giriş çıkış kapıları, pencereler, balkonlar ve denizlikler gibi alanlar termal kamera ile görüntülenir. Nemlenme veya ısı kayıplarının lokasyonları tespit edilerek yalıtım uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktalar tayin edilir.

Alınan termal görüntüler de kullanılarak mimari proje üzerinden binanın mevcut durumuyla yıllık ihtiyaç duyduğu ısı ihtiyacı hesaplanır. Hesaplanan ısı ihtiyacı ile binanın enerji sınıfı tespit edilir. Bu çalışma ile potansiyel tadilat noktaları gözlemlenir. Bunun yanında hazırlanan enerji kimlik belgesi ile mevcut durumdaki bina enerji performansı ile mantolama sonrasında beklenen performansı kıyaslanabilecektir.

Mevcut binalarda yapılan tadilatların TS 825’e uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla mimari proje üzerinden yapılan hesaplamalar sonucunda asgari yalıtım kalınlığı belirli yazılımlar kullanılarak tespit edilir.

Uygulama alanına ve bina durumuna göre uygun yalıtım malzemeleri seçilerek optimize edilmiş yalıtım kalınlığı hesabı yapılır. Bu şekilde uygun kalınlıkta malzemenin optimum geri ödeme süresinin sağlanması hedeflenmektedir.

Varsa merkezi ısıtma-soğutma cihazları ve tesisatı, kombi – petekler ve aydınlatma elemanları incelenerek mevcut durumları tespit edilir. Gerekli olduğu durumlarda elektrik panosu incelenir.

Mantolama firmalarında aranması gereken özellikler, sözleşmede olması gereken maddeler, yönetimde alınacak karar örneği ve uygulama sırasında dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme hizmeti ile beraber kılavuz olarak kullanılacak dokümantasyon sağlanmaktadır.