• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Günümüz piyasasının rekabetçi şartları şirketleri verimliliğinin arttırılması yönünde oldukça zorlamaktadır. Bu noktada, ihtiyaç duyduğu enerjiyi verimli bir şekilde kullanan ve enerji tasarrufu için yenilikler geliştiren organizasyonlar, çevre korumanın yanı sıra, oldukça önemli karlar sağlamaktadırlar.

Yapılan araştırmalarda firmaların etkin bir yönetim sistemi ile yaklaşık %30-40 oranında enerji tasarrufu sağlayabileceğini ve firma büyüklüğüne göre de bu verimliliğin karlılık olarak kendilerine yansıyacağını ortaya çıkartmıştır. Özellikle KOBİ ler için enerji maliyetleri bütçenin büyük bir bölümünü kapsamaktadır.

ISO 50001 EnYS Standardı ile;

 • Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili üst yönetim desteği alınır
 • Enerji Yönetimi Politikası oluşturulur
 • Enerji verimlilik hedefleri belirlenir
 • Enerji izleme sistemi kurulur
 • Enerji Etütleri yapılır
 • Eğitimler düzenlenerek çalışan katılımı sağlanır
 • Verimlilik artırıcı projeler uygulanır
 • Enerji Yönetimi Raporları oluşturulur
 • Değerlendirme toplantıları yapılır

ISO 50001 EnYS Temel Faydaları

 • Enerji giderlerini azaltır
 • Enerji arzı ve tarife fiyatlarındaki gelecekteki değişim risklerine karşı zamanında önlem almanızı sağlar
 • Şirket imajınızı güçlendirir.
 • İhracat yaptığınız pazarlarda rekabet gücünüzü artırır
 • Karbon ayak izini azaltarak çevre yönetimiyle ilgili faaliyetlerinizi destekler
 • Mevcut ve gelecekteki zorunlu enerji verimliliği yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi kolaylaştırır
 • Müşterilerin etik ve sorumlu bir şirketle çalıştıklarını garanti eder
 • Satın alınan mal ve hizmetlerde tedarikçilerin enerji verimliliği esaslarına uymalarını sağlar
 • Tüm iş gücü arasında enerji farkındalığının arttırılmasını sağlar
 • Enerji yönetiminde çalışanlardan nelerin beklendiği net anlaşılır