• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Enerji Kimlik Belgesi, bir binanın enerji performansını gösteren belgedir. Binanın enerji performansının belirlenmesinde, mimari, mekanik ve elektrik tesisat mevcut veya projelendirilen sistemlerinin değerlendirilmesi yapılır. Bu sistemlerin değerlendirmesi standartlar doğrultusunda ölçülerek rapor düzenlenir. Uygunsuz uygulamalar varsa bina yönetiminin bunları en kısa zamanda gidermesi istenir. Değerlendirme sonucuna göre binalar, A (en verimli bina), B, C, D, E, F ve G (en verimsiz bina) aralığında bir Enerji Sınıfı içerisinde yer alır. Enerji Kimlik Belgesi'nin bir nüshası, bina girişinde rahatlıkla görülebilecek bir yere asılır. EKB binanın tamamı için hazırlanır. İsteğe bağlı olarak, kat mülkiyetine haiz her bir bağımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için de ayrı ayrı EKB düzenlenebilir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mevcut binalar için 2 Mayıs 2017'den itibaren zorunlu hale gelecek binalar ve bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme işlemlerinde Enerji Kimlik Belgesi (EKB) aranması şartını, 28 Nisan 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 1 Ocak 2020'ye erteledi. Yayımlanan yeni yönetmelikle, "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." maddesine "1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmü eklenerek, uygulama ertelendi. Buna göre, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında her binanın alması gereken ve binaların enerji tüketimi ile CO2 emisyon değerlerini gösteren yasal bir belge olma özelliğini taşıyan Enerji Kimlik Belgesi'ne ilişkin de çeşitli düzenlemeler yapıldı.

28 Nisan 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe giren "Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır. Binanın veya bağımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi Enerji Kimlik Belgesi'nin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir." maddesine "1 Ocak 2020 tarihine kadar uygulanmaz." hükmü eklenerek, uygulama ertelenmiştir. Henüz yürürlükte olmayan konu olarak gelecek süreçte vergilendirmelerin binaların enerji sınıfına göre belirleneceği tahmin edilmektedir.

Zorunlu olan, mantolama yaptırmak değil, 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla mevcut ve yeni tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi almış olmasıdır. Bina sahiplerinin EKB alarak, binalarının enerji performansını beyan etmesi yeterlidir. Halk arasında mantolama olarak bilinen ısı yalıtım uygulaması, yönetmeliklerde adı geçen bir uygulama olmadığı gibi, yetersiz ve yanlış bilgilenme nedeniyle kamuoyunda enerji verimliliği için zorunlu olduğu gibi yanlış bir algılama bulunmaktadır. Binan enerji değerlendirilmesine göre gerekli olduğu önerilmesi durumunda uygulanabilir bir verimlilik uygulamasıdır. Bina sahipleri ve yönetiminin gereksiz maliyetlerden kaçınmak adına ısı yalıtım danışmanlarından destek almaları tavsiye edilir.

Tüketim değerlerine göre aşağıda belirtilen detaylara sahip işletmeler enerji yöneticisi bulundurmak veya hizmeti temin etmek ile yükümlüdür. Endüstriyel işletmeler, Yıllık toplam enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler, çalışanları arasından enerji yöneticisi görevlendirmelidirler. Ticari ve hizmet binaları, Toplam inşaat alanı 20.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari ve hizmet binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.

Kamu binaları, Toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri veya yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları enerji yöneticisi görevlendirmeli veya hizmet almalıdır.Organize sanayi bölgeleri, OSB içinde bulunan ve yıllık enerji tüketimleri 1.000 TEP'in altında olan işletmelere hizmet vermek üzere, enerji yönetim birimi oluşturulmalıdır. Elektrik üreticileri, 100 MW üzeri elektrik üreticileri enerji yöneticisi bulundurmalıdır.

Yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) üzeri olan endüstriyel işletmeler VAP başvuru yapabilir. Bu işletmeler için;

 1. Enerji yöneticisi bulundurma
 2. Enerji tüketim verilerini En-Ver portalına girme
 3. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ne başvurmuş olma ya da belge sahibi olma zorunluluğu vardır.

VAP başvurularında dönem olmaksızın istenildiği zaman başvuru yapılabilir. İşletmeler projelerini hazırladıkları dönemde (2020 yılı içinde) başvuru yapabilirler.

Vİşletmeler aynı anda 5 projeye başvuru yapabilir. Tamamlanan her bir VAP için yeni proje başvuru hakkı doğmaktadır.

Projelerin yatırım bedelinin (5.000.000.-TL'ye kadar) % 30’u (KDV hariç) proje tamamlandıktan belirli bir zaman sonra işletmelere hibe olarak verilmektedir.

 1. Uygulamasına başlanmış olan projeler,
 2. İkinci el ekipman/sistem/kojenerasyon sistemi/atık ısıdan elektrik üretim sistemi alımlarına yönelik projeler,
 3. Leasing yöntemiyle ile yapılan projeler,
 4. Yakıt dönüşümlerine yönelik yapılan projeler,
 5. Kapasite artışına yönelik yapılan projeler,
 6. Yeni tesis kurulumuna yönelik yapılan projeler,
 7. Taşıt alımlarına yönelik projeler,
 8. Üretilen ısı ve/veya elektriği satmak amacıyla yapılan kojenerasyon projeleri,
 9. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projeler
 10. Bakanlık tarafından ilan edilen kriterlere göre uygun bulunmayan diğer projeler