• Bizi Görürseniz içiniz rahat olsun.

Geleceğin Yeni Sanat Eseri Yenilenebilir Enerji

Fosil yakıt kaynaklarının azalması, buna bağlı olan ekonomik yük ve çevresel zararları gibi nedenler Yenilebilir Enerji Sistemleri’nin planlanıp uygulanmasını kaçınılmaz kılmıştır.

RoyalCert Enerji olarak global ve ülkelerin aldıkları aksiyon planları ile teşvik edilen bu projelerde yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıları alanında uzman ekibimizle birlikte mühendislik-müşavirlik hizmetleri sunmaktayız.

 • Çevresel Etki Değerlendirme
 • Yerleşim/Güzergah Seçimi
 • Fizibilite/Etüt
 • Yatırım Planları
 • Master Planlar
 • Temel ve Detay Tasarım
 • Proses Dizaynı
 • Ekipman Tasarımı
 • Teknik Şartname
 • Enstrümantasyon/Otomasyon
 • Keşif/Metraj
 • Proje Değerlendirme Hizmeti
 • Yeterlilik-İhale-Sözleşme Hazırlanması
 • Teknik Danışmanlık
 • Proje Yönetimi
 • Kontrollörlük
 • Satınalma Yönetimi
 • Kabul ve Muayene
 • Test ve Devreye Alma
 • İşletme ve Bakım El Kitapları

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Güneş

Güneş enerjisi, dünyaya gelen güneş ışınlarının güneş panelleri yardımı ile ısı ve elektriğe dönüştürülmesi sonucu oluşur. Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye hiçbir zararı olmadan elde edilebilir.

Önceleri çok daha maliyeti yüksek olan bu enerji türü şimdilerde daha uygun maliyetler sayesinde hızla artmaktadır. Ayrıca güneş enerjisinin kullanım alanları da çok fazladır ve her geçen gün artmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Rüzgar

Güneş ışınlarının dünyaya geliş açısındaki farklılıklar sayesinde oluşan basınç ve dünyanın dönüşü ile ortaya çıkan rüzgarlar sayesinde elde edilen enerji türüdür.

Yoğun rüzgar olan yerlerde kurulan rüzgar türbinleri sayesinde elde edilen rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alır. Teknolojik gelişmeler sayesinde rüzgarın tahmin edilebilir olması rüzgar enerjisini daha etkili kullanabilmemize yardımcı olmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Okyanus ve Denizler

Dalga enerjisi, denizlerde oluşan dalgalanma hareketinden ve dalgaların oluşturduğu basınçtan elde edilen enerji türüdür. Dalga enerjisi, dalga jenaratörleri yardımı ile doğal ve sürdürülebilir enerji üretimi sağlanmaktadır.

Çevreye ve doğaya zararı olmayan dalga enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en az kullanılandır. Ancak dünyanın %70‘inin su olduğu düşünülürse, gereken önem verildiğinde enerji ihtiyacımızın çoğunu karşılayabilir.

Yenilenebilir Enerji Biyolojik Atıklar

Biyokütle enerjisi, her türlü organik atıktan, bitkilerden, yosunlardan ve alglerden elde edilen enerji çeşididir. Bitkilerin yakınması ya da hayvan atıklarının enerji için kullanılması en bilinen biyokütle enerjisi örneğidir.

Biyoetanol, biyodizel, piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri ve biyogaz, biyokütle enerjisi ile geliştirilen alternatif enerji kaynakları arasında yer almaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Yeraltı Suları

Jeotermal enerji, jeotermal kaynakların bulunduğu yerlerde direkt ya da dolaylı yollardan elde edilen enerji türüdür.

Isıtma, soğutma, elektrik üretimi ve mineral üretimi gibi farklı amaçlara hizmet eden bu enerji türü aynı zamanda kaplıcalar yardımı ile turizm sektörüne de yardımcı olmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Nehirler

Hidroelektrik enerjisi, suyun akış gücü kullanılarak elde edilen ve sera gazı salınımı yapmaması sayesinde dünyaya hiçbir zararı olmayan enerji çeşididir.

Hidroelektrik enerjisi, suyun akışının yarattığı kinetik enerjinin kanallar vasıtası ile türbinlere iletilmesi ile üretilir. Özellikle yüksekliğin ve su akış hızının fazla olduğu yerlerde hidroelektrik üretimi yapılması büyük avantaj sağlayacaktır.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı Su ve Hidroksitler

Hidrojen enerjisi, doğada bileşikler halinde bulunan hidrojen gazının işlenmesi ve dönüştürülmesi ile oluşan enerji kaynağıdır. Doğal enerji kaynağı olmamasına rağmen, sürdürülebilir ve alternatif enerji kaynakları arasında yer alır.

Karbon içermediği için fosil atıkların işlenmesinde oluşan zararlı gaz salınımı gibi bir tehlike oluşturmaz. Petrol yakıtlarına göreceli olarak 1,33 kat daha verimlidir. Temiz enerji kaynakları arasında çok önemli bir yere sahiptir.